Authentica group
Menu

Papír je ideální materiál – levný, ekologický, vkusný… A lze z něj vyrobit úplně všecko

Říká Pavel Zemčík, absolvent a někdejší odborný asistent ateliéru Papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a současný šéf největší moravské kartonážky GRD servis, která je součástí společnosti Authentica Group, předního českého designera a výrobce reklamních nosičů do maloobchodů. Proč je papír nejekologičtější materiál? Co všechno se z něj už dnes vyrábí a co se z něj vyrobit dá?

Není tvrzení, že lze z papíru vyrobit úplně všechno trochu odvážné?

Možná, ale opravdu jen malinko. Hasit požár v papírovém hasičském obleku nebo stavět z papíru autobusové zastávky by asi nebylo úplně praktické. To ale neznamená, že se nevyrábí papír vodotěsný nebo odolný proti ohni, a že bychom tedy tyto věci neuměli vyrobit. Materiály na bázi papíru mají snad nekonečné možnosti zpracování. Těšíme se, až budeme pracovat na první vesmírné lodi s certifikací FSC (smích).

Co je FSC certifikace?

Certifikační systém lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce. Vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů na celém světě, a tím pomoct chránit mizející, ohrožené a zdevastované lesy. Sami výrobci papíru jsou právě těmi zodpovědnými firmami, které se o lesní porosty starají.

Jak to dělají?

Základní surovinou jsou samozřejmě stromy, které se pěstují a těží pouze pro výrobu papíru. Každý výrobce papíru má své lesy, které zodpovědně obhospodařuje. Evropské lesy se díky tomuto přístupu neustále zvětšují. Každý rok se tu plocha lesních porostů zvětší o 1,5 milionu fotbalových hřišť.

Mluvíte o stromech, ale co papír recyklovaný?

Papír je zcela, a tím myslím opravdu dokonale, recyklovatelný a vyrábí se v různých poměrech se základní surovinou, kterou je buničina – rozmělněná dřevovina. Dá se říct, že pro celkovou výrobu papíru se průměrně spotřebuje 40 % nových dřevěných vláken a zhruba 50 % recyklovaného papíru. Zbytek tvoří příměsi. Poměr primární suroviny a recyklovaných vláken se pohybuje od 0 do 100% dle potřeb zpracovatelů. Klíčový je však neustálý návrat papíru do recyklačního cyklu.

Co je vlastně papír?

Obecně jde o tenkou stejnoměrnou vrstvu přírodních vláken, vodou naplavených na síto, zplstěných, odvodněných a vysušených. Hlavní surovinou pro průmyslové užití jsou dřevěná vlákna, v našich podmínkách primárně smrková, a recyklovaná vlákna ze sběrového papíru. Recyklovaný papír se nadrtí, smíchá s vodou a chemikáliemi, vyčistí od tiskových barev, lepidel, plastů, kovů a eventuálně vybělí.

Mluvíte o stromech, ale co papír recyklovaný?

Papír je zcela, a tím myslím opravdu dokonale, recyklovatelný a vyrábí se v různých poměrech se základní surovinou, kterou je buničina – rozmělněná dřevovina. Dá se říct, že pro celkovou výrobu papíru se průměrně spotřebuje 40 % nových dřevěných vláken a zhruba 50 % recyklovaného papíru. Zbytek tvoří příměsi. Poměr primární suroviny a recyklovaných vláken se pohybuje od 0 do 100% dle potřeb zpracovatelů. Klíčový je však neustálý návrat papíru do recyklačního cyklu.

Kde všude se dnes papír používá?

Dokáže nahradit prakticky všechny méně namáhané plastové nebo kovové části výrobků, a to díky neustále se zdokonalující technologii. V Authentica Group nahrazujeme plastové komponenty stojanů upravenou papírovou konstrukcí nebo výrobky vyráběnými technologií nasávané kartonáže. Nasávaná kartonáž ve spojení se škroby se ostatně stává jedním z hlavních moderních materiálů, které nahrazují jednorázové plastové obaly. Lišty stojanů, podpěrné výztuhy polic, kotvící a fixační prvky, to vše u nás nahrazujeme papírovými komponenty. S papírem dokážeme naprosto cokoliv.

Dokážete stručně vysvětlit, co je nasávaná kartonáž?

Jedná se o technologii vakuově nasávaných papírových vláken síťovými formami. Každý zná obaly na vejce. Základem pro výrobu je papírová hmota z recyklovaných vláken a vody. V poslední době se papírová směs často doplňuje dalšími přírodními materiály kvůli snížení spotřeby papíru. Jako příměs se používá rašelina, brambory nebo třeba tráva. Velkou logistickou výhodou těchto výrobků je jejich skladnost.

Mluvíte o univerzálním použití papíru, ale co životní prostředí? Víc papíru, víc pokácených stromů…

Papír je 100% přírodní materiál, vyrábí se ze dřeva, v evropských podmínkách smrkového. Už jsem zmínil, že zodpovědní výrobci papíru se o lesy starají a vysazují víc, než kolik vytěží. Používáním papíru se udržuje fungující cyklus, který začíná těžbou dřeva a přes výkup papíru, výrobu, zpracování, kartonáž a distribuci k zákazníkovi se vrací zpět prostřednictvím recyklace. Strom, les a příroda mají v tomto koloběhu prvořadé místo. Papír je levný, lehký, snadno zpracovatelný, přírodní, a tedy i šetrný materiál. Proto ho taky tak často a rádi používáme v našich firmách.

Proč je pro firmy sdružené v Authentica Group tak důležitý?

Dlouhodobě chceme být environmentálně a sociálně prospěšnou společností. Projevuje se to v našem vztahu k životnímu prostředí, stejně jako zodpovědnému přístupu k zákazníkům i zaměstnancům. Dřevo a papír tvoří v našich projektech největší podíl. Všechny poptávky posuzujeme nejen z pohledu vizuálního, logistického a ekonomického, ale
samozřejmě i ekologického. Jsme také držitelé již zmíněné FSC certifikace, stejně jako certifikace PEFC (Pozn: Programme for the Endorsement of Forest Certification, obdoba FSC).

Není to ale jen o papíru samotném. Co potisk, povrchové úpravy, lepení? Jak se tady dá „udržet udržitelnost“?

K potisku používáme vodou ředitelné barvy, které neobsahují těkavé organické látky, ani sloučeniny těžkých kovů. Jsou tedy šetrnější než dříve běžně používané barvy syntetické. Tvrdíme, že míň často znamená víc, a taky, že papír má krásnou barvu, a tedy jej není třeba potiskovat hektolitry barev.

Pokud je to možné, navrhujeme výrobky bez povrchových úprav. V případě nutnosti pracujeme s disperzními laky a v krajním případě aplikujeme celulózové, odbouratelné lamino. Používáme lepidla na bázi přírodních a biologicky rozložitelných surovin. Jsou recyklovatelná a také certifikovaná pro kompostování.

Zdá se, že v šetrném přístupu k životnímu prostředí myslíte úplně na všechno…

Použití papíru samozřejmě není to jediné, co výrobek dělá šetrným k přírodě. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a řešíme všechny položky, které můžou následnou recyklaci komplikovat. Materiál na každý projekt se vyrábí na míru, abychom minimalizovali množství odpadu. I odpad se ale odváží k dalšímu zpracování a recyklaci a využije se opět k výrobě nového papíru. V našich firmách taky používáme stále více elektromobilů a obecně přemýšlíme, kde všude ještě dokážeme přírodě pomoct.

publikováno 25. 3. 2022 / Nikola Kokešová